Bendrosios nuostatosMB „Techefektas“ siūlo Jums galimybę užsisakyti kaslaimes.eu prenumeratą, kad galėtumėte naudotis įvairiomis susijusiomis paslaugomis (toliau „Paslaugos“). MB “Techefektas” supranta, kad Jūsų asmeninė informacija yra svarbi ir įsipareigoja ją saugoti ir gerbti.Mes apdorojame Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ir neteisėto apdorojimo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones.Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika),

paaiškina kaip mes valdome asmens duomenis,

gautus iš Jūsų, Jums naudojantis interneto svetaine www.kaslaimes.eu (toliau – Svetainė).

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam,

kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis bei kaip mes galėtume naudoti Jūsų duomenis.Privatumo politika taikoma svetainei www.kaslaimes.euPrivatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs užsiregistravote Svetainėje ar nesiregistravote.KontaktaiŠioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – MB „Techefektas“, juridinio asmens kodas 305151906, adresas Santariškių g. 75-34, Vilnius.Informacija, kurią mes galime rinkti iš JūsųJums apsilankius www.kaslaimes.eu, mes surinksime kai kurią arba visą žemiau nurodytą Jūsų asmeninę informaciją. Informacijos rinkimas priklauso nuo aplinkybių ir kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis jūs davėte.

Rinkdami duomenis, mes laikomės principo, kad reikia surinkti kuo mažiau duomenų, t. y. rinkti tik tokius duomenis, kurie yra būtini tikslui pasiekti.Informacija, kurią galime rinkti yra:Jei užsiregistruojate Svetainėje:- Identifikacinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas.- Kontaktinė informacija, tokia kaip elektroninio pašto adresas.Jei naudojatės Svetaine neužsiregistravę, tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje.

Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

Šiais duomenimis gali būti:- Interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.Jūs turite galimybę pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti elektroninio pašto adresą informacijai, apie naujus kaslaimes.eu produktus, siųsti.

Tai galite padaryti registruodamiesi Svetainėje pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti informaciją apie naujus kaslaimes.eu produktus“ arba jo nepažymėdami.Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis informacijai siųsti, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti apsilankydami profilio redagavimo puslapyje.Šioje Privatumo politikoje asmeninė informacija reiškia informaciją, kuri gali būti naudojama Jums identifikuoti.

Neasmeninė informacija yra informacija, kurios negalima naudoti Jums identifikuoti.

Mes galime rinkti, naudoti, perduoti arba atskleisti neasmeninę informaciją bet kokiems tikslams.Jūs turite teisę neatskleisti jokios Jūsų asmeninės informacijos, bet mūsų prašoma asmeninė informacija yra būtina mums, kad galėtume teikti Paslaugas.

Jei neturėsime mums reikalingos informacijos, mes negalėsime teikti savo Paslaugų.Atkreipkite dėmesį, kad tik Jūs atsakote už asmens duomenų, kuriuos pateikiate mums, teisingumą ir išsamumą.Tvarkymo nauda, tikslas ir teisinis pagrindasMes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:- kad identifikuotume Jus;

- teikdami Jums Paslaugas, kai Jūs Svetainėje užsiregistravę;

- siekdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes paslaugas;

- siekdami užtikrinti, kad turinys mūsų svetainėje Jums būtų pateiktas efektyviausiu būdu;

- kad informuotume Jus apie pasikeitimus, susijusius su Paslauga;

- siekdami matuoti ir gerinti mūsų Svetainės veikimą.Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:- Jūsų sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;

- mūsų teisėtas interesas;

- teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.Jūsų asmens duomenų saugojimasVisa Jūsų suteikta informacija bus laikoma Europos Sąjungos teritorijoje, saugiuose serveriuose.

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje Jeigu Jums suteiktas (arba Jūs pasirinkote) slaptažodis, kurio pagalba Jūs galite prisijungti prie mūsų svetainės, esate atsakingas už šio slaptažodžio neatskleidimą.

Raginame Jus niekam neatskleisti šio slaptažodžio.

Esant galimybei, po kiekvieno prisijungimo, prašome atsijungti nuo visų įrenginių, kurie yra vieši arba kuriais dalinamasi.

Jeigu Jūsų slaptažodis arba įrenginys yra nesaugūs, arba Jūs neatsijungėte arba neatjungėte įrenginio,

paskesni naudotojai gali gauti prieigą prie Jūsų paskyros ir asmeninės informacijos.Informacijos perdavimas internetu dar nėra iki galo saugus.

Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, mes negalime garantuoti Jūsų informacijos saugumo ir negalime prisiimti atsakomybės dėl neteisėtos prieigos prie šios informacijos.

Jūs savo rizika pateikiate informaciją mūsų svetainėje.

Atsižvelgiant į tai, kad mes turime prieigą prie Jūsų informacijos, mes naudojame griežtus metodus ir saugos priemones stengdamiesi užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų informacijos.Jūsų asmeninė informacija nebus apdorojama ilgiau, negu tai yra būtina.

Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais surinktus duomenis, kai Jūs užsiregistravęs Svetainėje, pateikėte mums – saugome tol, kol būsite užsiregistravęs Svetainėje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros.Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija.

Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.Jūsų informacijos atskleidimasMes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika

Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Mes taip pat galime pasitelkti trečiuosius asmenis bendroves, kad teiktų paslaugas mums, pavyzdžiui, teiktų infrastruktūros ir IT paslaugas įskaitant ir duomenų saugojimą, atliktų (tvarkytų) kredito kortelių sandorius, teiktų svetainės prieglobos paslaugas.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais.Prieiga prie kitų puslapiųKai kuriais atvejais mūsų svetainėje gali būti nuorodų į/iš kitų svetainių, kurias valdo mūsų partneriai.

Informuojame, kad šios Svetainės turi savo privatumo politiką, už kurią mes nesame atsakingi.

Prašome perskaityti jų privatumo politikos nuostatas prieš suteikiant bet kokią asmeninę informaciją.Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimisJūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmenine informacija:- turėti prieigą prie informacijos apie Jus.

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusią informaciją, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie asmeninės informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teisės aktuose;- taisyti netikslius duomenis apie Jus;- į informacijos ištrynimą, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebėra būtini;- gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte ir kuriuos mes tvarkome esant Jūsų sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir Jums turint teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;Skundų teikimasJei norite pateikti skundą dėl mūsų atliekamo duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos.

Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visus klausimus.

El pašto adresas - info@kaslaimes.euPrivatumo politikos pasikeitimaiVisi būsimi pakeitimai, kuriuos atliekame Privatumo politikoje, bus skelbiami šiame tinklapyje, kuris nurodytas aukščiau.

Jums gali reikėti jas perskaityti bei su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine.

Visi pakeitimai įsigalioja nedelsiant.

(atnaujinta: 2020.01.22)